Boru kəmərləri - niping.az

Mükəmməl mühəndis həlli
www.niping.az
İçeriğe git

Boru kəmərləri
________________________________________________________________________________________________________________

Fəaliyyət  istiqamətləri:

 • Dəniz boru kəmərlərinin latihələndirilməsi:

- boru kəmərinin optimal trasının seçilməsi;
- boru kəmərinin hidravliki hesabatı;
- boru kəmərinin materialının seçilməsi;
- boru kəmərinin xarici və daxili qüvvələrin təsirindən möhkəmliyinin hesabatı;
- istismara verilməzdən əvvəl boru kəmərinin sürətli axın əzilməsinin təsirindən möhkəmliyinin hesabatı;
- dəniz akvatoriyasında boru kəmərinin dayanıqlığının hesabatı;
- boru kəmərinin tikinti dövründə möhkəmliyə hesabatı;
- boru kəmərinin tikintisində statik analizi;
- boru kəmərinin sonlarının calanmasında statik analiz;
- boru kəmərinin hidravliki sınağının keçirilməsi  üzrə proseduru;
- boru kəmərinin təmizlənməsi və diaqnostika üçün qovşaqlarının layihələndirilməsi;
- boru kəmərinin təmizlənməsi üzrə reqlamentlərin hazırlanması;
- ətraf mühitin təmizlənməsi üzrə bölmənin işlənməsi;
- işçi çizgilərin işlənməsi.

 • Sualtı keçidlərin layihələndiriliməsi:

- boru kəmərinin xarici və daxili qüvvələrin təsirindən möhkəmliyinin hesabatı;
- istismara verilməzdən əvvəl boru kəmərinin sürətli axın əzilməsinin təsirindən möhkəmliyinin hesabatı;
- sualtı keçiddə boru kəmərinin dayanıqlığının hesabatı;
- boru kəmərinin tikinti dövründə möhkəmliyə hesabatı;
- boru kəmərinin hidravliki sınağının keçirilməsi  üzrə proseduru;
- ətraf mühitin təmizlənməsi üzrə bölmənin işlənməsi;
- işçi çizgilərin işlənməsi.

 • Quru boru kəmərlərinin layihələndirilməsi:

- boru kəmərinin optimal trasının seçilməsi;
- boru kəmərinin hidravliki hesabatı;
- boru kəmərinin materialının seçilməsi;
- boru kəmərinin temperatur düşküsündən , daxili və xarici təsirlərdən möhkəmliyinin hesabatı;
- boru kəmərinin tikinti dövründə möhkəmliyə hesabatı;
- boru kəmərinin təmizlənməsi və diaqnostika üçün qovşaqlarının layihələndirilməsi;
- boru kəmərinin tikintisindən sonra daxilinin təmizlənməsi və üfürülməsi üzrə prosedular;
- boru kəmərinin hidravliki sınağının keçirilməsi  üzrə proseduru;
- ətraf mühitin təmizlənməsi üzrə bölmənin işlənməsi;
- işçi çizgilərin işlənməsi.

Yerinə yetirilmiş bəzi işlər:

 • DDSÖ 14 Günəşli yatağı-Neft  Daşları arası 508 mm diametrli sualtı qaz kəməri layihələndirilmişdir
 • DDSÖ 14  Günəşli yatağı –SKS-2- Neft Daşları arası 508 mm diametrli qaz kəməri layihələndirilmişdir
 • Neft Daşları-Bahar yatağı arası 508 mm diametrli sualtı qaz kəməri layihələndirilmişdir
 • “Qafqaz Trans  Servise “ ММС 630 mm diametrli yeraltı birləşdirici neft kəmərləri layihələndirilmişdir
 • Səngəçal-Qaradağ QPS arası 1220 mm diametrli boru kəmərinin təmizlənməsi və diaqnostikası üçün qovşağın layihələndirilməsi
 • Neft Daşları yatağı-Cilov adası-Dübəndi arası 530/720 mm diametrli neft kəməri layihələndirilmişdir
 • Bahar yatağı- AzQEZ (sahil) 720 mm diametrli sualtı qaz kəməri layihələndirilmişdir
 • Cilov adası-Sahil 325 mm diametrli qaz kəməri layihələndirilmişdir
 • DSÖ-4, 300 meydança Neft Daşları 530 mm diametrli sualtı qaz kəməri layihələndirilmişdir
 • Bahar yatağı-Sahil 508 mm diametrli sualtı qaz kəməri layihələndirilmişdir
 • AzQEZ-Qaradağ QPS arası 1220 mm diametrli yeraltı qaz kəməri layihələndirilmişdir
 • Neft Daşları-Şah Saçı arası 508 mm diametrli sualtı neft kəməri layihələndirilmişdir

Proqram təminatı: AUTOPIPE, CAESAR II, AutoCAD, Müəssisə təlimatları

Müəllif hüquqları © 2015 - 2024 NIPI "Neftegas", SOCAR
ƏLAQƏ
_______________________
Tel.: (+994 12) 5211935
Faks.: (+994 12) 5211935
e-mail: info@niping.az

ÜNVAN
_______________________
AZ1122
Azərbaycan Respublikası,
Bakı şəh., H. Zərdabi 88а küç.

SOSİAL ŞƏBƏKƏ
_______________________

QR-kod
__________________
İçeriğe dön