Ekologiya - niping

İçeriğe git
Ekologiya şöbəsi
__________________________________________________________________________________________________________

Fəaliyyət  istiqamətləri 

  • qəbul edilmiş texniki qərarların ekoloji əsaslandırılması, ətraf mühitə təsirlərin qiymətləndirilməsi, zərərli maddələrin atmosferə və  su obyektlərinə yol verilən tullantı (YVTH) və axıntı (YVAH) həddləri normativlərinin işlənməsi, ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində normativ sənədlərin, standartların və s. sənədlərin işlənməsi.

Yerinə yetirilmiş işlərin bəziləri:

 Qeyd olunan layihələrin “Ekoloji əsaslandırma” hissəsinin işlənilməsi:
  • “Əli Əmirov” ad. NQÇİ-nin 1 saylı sahəsində neftyığma məntəqəsi və nasos stansiyası
  • “Günəşli” yatağının dəniz stasionar özüllərində qaz quyularının abadlaşdırılması
  • “Neft Daşları” yatağında lay sularının təmizlənməsi qurğuları;
  • “Ümid” yatağında kəşfiyyat quyusunun qazılmasının ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi
  • “Neft Daşları” yatağının 1,2,4,5 saylı sahələrində alçaq təzyiqli qazların yığım sistemi
  • “H. Əliyev” ad. Bakı neft emalı zavodunda neft məhsullarının saxlanılması və nəqli üçün 2 saylı stansiyanın rekonstruksiyası
  • Naxçıvan Avtonom Respublikasında təbii qazın sıxılması və saxlanılması üçün izotermik qaz ambarı kompleksinin tikintisinin texniki-iqtisadi əsaslandırılması
  • “H. Əliyev” ad. Bakı Dərin Özüllər Zavodunda bioloji təmizləmə qurğusu
 
Proqram təminatı: “Ekoloq” seriyasından proqram vasitələri.
Müəllif hüquqları © 2015 - 2023 NIPI "Neftegas", SOCAR
ƏLAQƏ
_______________________
Tel.: (+994 12) 5211935
Faks.: (+994 12) 5211935
e-mail: info@niping.az

ÜNVAN
_______________________
AZ1122
Azərbaycan Respublikası,
Bakı şəh., H. Zərdabi 88а küç.

SOSİAL ŞƏBƏKƏ
_______________________

QR-kod
__________________
İçeriğe dön