Energetika və rabitə sistemləri - niping.az

Mükəmməl mühəndis həlli
www.niping.az
İçeriğe git
 

Energetika və rabitə sistemləri

 
Fəaliyyət istiqamətləri

   
 • Elektrik təchizatı və kommunikasiya şəbəkəsinin layihələndirilməsi
 • Dəniz obyektlərinin elektrik təchizatı və işıqlandırılması
elektrik avadanlıqları və kabel xətlərinin yerləşmə planı
 • Quru obyektlərinin elektrik təchizatı və işıqlandırılması
elektrik avadanlıqları və kabel xətlərinin yerləşmə planı
 • 110/35/6 və 6/0,4kV-luq yarımstansiyalar
prinsipial sxemlər
sorğu vərəqləri
 • 110/35, 6, 0,4kV-luq HEÖX-ləri
verilən gücə görə naqillərin en kəsiyinin seçilməsi
HEÖX-nin dayaqlarının seçilməsi
 • 6kV-luq paylayıcı qurğular:
prinsipial sxemlər
sorğu vərəqləri
 • 0,4kV-luq paylayıcı şitlər
bir xətli prinsipial sxemlər
ümumi görünüşlər
birləşmə sxemləri
 • İşıqlanma sistemi
işıqlanma şitlərinin seçilməsi
müasir tipli işıqlanma çıraqlarının seçilməsi
işıqlanma planları
bir xətli prinsipial sxemlər
 • Yerlə birləşmə sisteminin hesabatı
 • İldırımdan mühafizə sisteminin hesabatı
 • Rabitə sistemləri
rabitə kabellərinin çəkilməsi planı
radiorele rabitəsi
avtomatik telefon stansiyalarının qurulması
radio rabitə
layihələndirilən obyektlərin daxili rabitəsi

Tamamlanmış işlərin bəziləri

 
Aşağıdakı layihələr üçün elektrik təchizatı;

 
 • “Neft Daşları” və “Palçıqlı Pilpiləsi” yataqlarının abadlaşdırılması;
 • “Girovdağ” yatağında PS01 və AP01 horizontları üzrə məhsuldar ərazilərin su basqılı sisteminin layihələndirilməsi;
 • “Azneft” İB, “Gürgan-dəniz” yatağında, “Çilov” adasında, “Neft Daşlarında” radio rele xəttinin çəkilişi;
 • “Bahar” yatağından “Hövsanı” yatağınadək qaz kəməri;
 
Müəllif hüquqları © 2015 - 2024 NIPI "Neftegas", SOCAR
ƏLAQƏ
_______________________
Tel.: (+994 12) 5211935
Faks.: (+994 12) 5211935
e-mail: info@niping.az

ÜNVAN
_______________________
AZ1122
Azərbaycan Respublikası,
Bakı şəh., H. Zərdabi 88а küç.

SOSİAL ŞƏBƏKƏ
_______________________

QR-kod
__________________
İçeriğe dön