hidrotermodinamika - niping.az

Mükəmməl mühəndis həlli
www.niping.az
İçeriğe git
 
Layların və quyuların hidrotermodinamiki tədqiqi
 
 
 
 
Fəaliyyət  istiqamətləri
 
·         Lay flüidlərinin tədqiqinin neft hasilatının tələblərinə uyğunlaşdırılması və ümumiliklə neft-qaz yataqlarının səmərəli işlənməsinə tabe olması;
 
·         Layların və quyuların hidrotermodinamiki tədqiqinin aparılması üçün yeni cihazların layihələndirilərək sənaye serialında buraxılması;
 
Görülən işlər:
 
·         Lay neftlərinin yüksək təzyiqdə və temperaturda tədqiqi üçün «UİPN-AzNSETLİ» laboratoriya qurqusunun təcrübə nümunəsi hazırlanmış və sınaqdan keçirilmişdir və onun işçi cizqiləri Buqulma şəhərində yerləşən «Neftavtomatika» zavoduna verilmişdir;
 
·         UD-1 tipli quyuağzı kiçik qabaritli debitölçən qurğusu hazırlanmışdır;
 
·         Quyuların, lay neftlərinin və təbii (səmt) qazların kompleks tədqiqatlarının nəticəsində alınan məlumatların kompüter proqramlaşdırılması işləri aparılıb:
 
o    Lay neftlərinin nəticələrinin hesablanması üçün «PVT» kompüter proqramı.
 
o    Alınan məlumatların saxlanılma və istifadəsi «BANK» kompüter proqramı.
 
o    Təbii qazların komponent tərkibinin təyini «XROMATOQRAFİYA» kompüter proqramı.
 
o    Lay neftlərinin məlum olmayan xassələrinin, yaradılmış informasiya bankının əsasında, «PROQNOZ» kompüter proqramı vasitəsi ilə proqnozlaşdırılması.
 
o    Dərinlik manometrlərin dərəcələnməsi üçün «TARİROVKA» kompüter proqramı.
 
Müəllif hüquqları © 2015 - 2024 NİPİ "Neftegas" MMC, SOCAR
Əlaqə
___
Tel.: (+994 12) 5211935
Faks.: (+994 12) 5211935
e-mail: info@niping.az

Ünvan
___
AZ1122, Azərbaycan Respublikası,
Bakı şəh., H. Zərdabi 88а küç.

NİPİ "Neftegas"
___
Haqqımızda
Proqram təminatı
Sertifikatlar
Lisenziyalar
TəqdimatlarSkanet

Xidmətlər
___
Mühəndis layihələndirmə      
Layihələrin idarəedilməsi      
Yataqların modelləşdirilməsi
İqtisadi qiymətləndirilmə       
Korroziyadan mühafizə
İnformasiya texnologiyaları
Yataqların abadlaşdırılmasıElmi Tətqiqatlar
___
Qazın sertifikatlaşdırılması
Smeta və enerji resursları
İnformasiya və patent
Qazın saxlanması  

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
İçeriğe dön