Hidrotermodinamika - niping

Mükəmməl mühəndis həlli
İçeriğe git
Layların və quyuların hidrotermodinamiki tədqiqi

Fəaliyyət  istiqamətləri
·         Lay flüidlərinin tədqiqinin neft hasilatının tələblərinə uyğunlaşdırılması və ümumiliklə neft-qaz yataqlarının səmərəli işlənməsinə tabe olması;
·         Layların və quyuların hidrotermodinamiki tədqiqinin aparılması üçün yeni cihazların layihələndirilərək sənaye serialında buraxılması;
Görülən işlər:
·         Lay neftlərinin yüksək təzyiqdə və temperaturda tədqiqi üçün «UİPN-AzNSETLİ» laboratoriya qurqusunun təcrübə nümunəsi hazırlanmış və sınaqdan keçirilmişdir və onun işçi cizqiləri Buqulma şəhərində yerləşən «Neftavtomatika» zavoduna verilmişdir;
·         UD-1 tipli quyuağzı kiçik qabaritli debitölçən qurğusu hazırlanmışdır;
·         Quyuların, lay neftlərinin və təbii (səmt) qazların kompleks tədqiqatlarının nəticəsində alınan məlumatların kompüter proqramlaşdırılması işləri aparılıb:
o    Lay neftlərinin nəticələrinin hesablanması üçün «PVT» kompüter proqramı.
o    Alınan məlumatların saxlanılma və istifadəsi «BANK» kompüter proqramı.
o    Təbii qazların komponent tərkibinin təyini «XROMATOQRAFİYA» kompüter proqramı.
o    Lay neftlərinin məlum olmayan xassələrinin, yaradılmış informasiya bankının əsasında, «PROQNOZ» kompüter proqramı vasitəsi ilə proqnozlaşdırılması.
o    Dərinlik manometrlərin dərəcələnməsi üçün «TARİROVKA» kompüter proqramı.
 
Müəllif hüquqları © 2015 - 2021 NIPI "Neftegas", SOCAR
ƏLAQƏ
_______________________
Tel.: (+994 12) 5211935
Faks.: (+994 12) 5211935
e-mail: info@niping.az

ÜNVAN
_______________________
AZ1122
Azərbaycan Respublikası,
Bakı şəh., H. Zərdabi 88а küç.

SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏ
_______________________

QR-kod
__________________
İçeriğe dön