Korroziya - niping

Mükəmməl mühəndis həlli
İçeriğe git
Korroziyadan mühafizə

Fəaliyyət istiqamətləri:
·         Dəniz şəraitində metalların korroziyasının tədqiqi;
·         Hidrotexniki qurğuların, sualtı və torpaqaltı boru kəmərlərinin və digər kommunikasiyaların korroziyadan və mikrobioloji yeyilmələrdən mühafizəsi:
o    lak-boya örtükləri ilə mühafizə;
o    ingibitorlarla mühafizə;
o    mikrobioloji mühafizə;
o    elektrokimyəvi mühafizə.
Görülən işlər:
·         Müxtəlif növ poladların korroziyasının tədqiqi;
·         Hidrotexniki qurğuların, sualtı, torpaqaltı və yerüstü kommunikasiyaların korroziyadan və mikrobioloji  yeyilmələrdən mühafizəsi üçün tədbirlərin işlənilməsi;
·         Neftqazmədən avadanlıqlarının korroziyadan və mikrobioloji yeyilmələrdən mühafizəsi üçün kompleks təsirli reagentlərin işlənilməsi;
·         Neftqazmədən nasos-kompressor borularının yiv birləşmələrinin korroziyadan mühafizəsini və hermetikliyini təmin edən plastik kompozisiyaların işlənilməsi;
·         Hidrotexniki qurğuların. Sualtı və torpaqaltı kommunikasiyaların korroziyadan elektrokimyəvi mühafizəsi üçün istifadə edilən qalvanik anodların kimyəvi tərkibinin və konstruksiyalarının işlənilməsi;
·         Hidrotexniki qurğuların, sualtı və torpaqaltı, yerüstü magistral boru kəmərlərin, rezervuarların korroziyaya uğrama vəziyyətinin monitorinqinin aparılması və onların texniki vəziyyətlərinin qiymətləndirilməsi;
·         Hidrotexniki qurğuların, sualtı, torpaqaltı və yerüstü boru kəmərlərinin, rezervuarların kommunikasiyaların korroziyadan mühafizə işlərinin layihələndirilməsi və s.
 
Müəllif hüquqları © 2015 - 2021 NIPI "Neftegas", SOCAR
ƏLAQƏ
_______________________
Tel.: (+994 12) 5211935
Faks.: (+994 12) 5211935
e-mail: info@niping.az

ÜNVAN
_______________________
AZ1122
Azərbaycan Respublikası,
Bakı şəh., H. Zərdabi 88а küç.

SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏ
_______________________

QR-kod
__________________
İçeriğe dön