Neftqazmədən geofizikası - niping

İçeriğe git
Neftqazmədən geofizikası
________________________________________
Fəaliyyət istiqamətləri
• Quyuların geofiziki tədqiqatları (QGT) məlumatlarının kompleks interpretasiyası:
o quyu kəsilişlərinin litoloji cəhətdən ayrılması;
o kollektor layların ayrılması və onların doyumluluq xarakterini təyin edilməsi;
o QGT məlumatlarına əsasən kollektorların həcmi-süzülmə xüsusiyyətlərinin qiymətləndirilməsi:
 məsaməlik əmsalının, gililiyin, keçiriciliyin, effektiv neftqazdoyumlu qalınlıqların təyini və neftqazdoyumluluq əmsalının qiymətləndirilməsi.
• QGT məlumatlarının istifadəsilə neft və qaz yataqlarının işlənməyə nəzarəti:
o su-neft, qaz-neft və qaz-su kontaktının dəyişməsinə nəzarət;
o sulaşmış intervalların aşkar edilməsi;
o quyuların texniki vəziyyətinin yoxlanılması.
• Geographics (Prizm, Geoathlas), Wellman, PetroWorks karotaj məlumatlarının kompüter interpretasiyası:
o geoloji, mədən-geofiziki məlumatlarının məlumatlar bazasına yüklənməsi;
o karotaj diaqramlarının rəqəmləşdirilməsi;
o effektiv neftqazdoyumlu qalınlıqlar, QGT-ə əsasən təyin edilmiş kollektor xüsusiyyətləri parametrlərinin xəritələrinin qurulması;
o interpretasiya nəticələri qrafiki və rəqəm şəkildə göstərilir.


Müəllif hüquqları © 2015 - 2023 NIPI "Neftegas", SOCAR
ƏLAQƏ
_______________________
Tel.: (+994 12) 5211935
Faks.: (+994 12) 5211935
e-mail: info@niping.az

ÜNVAN
_______________________
AZ1122
Azərbaycan Respublikası,
Bakı şəh., H. Zərdabi 88а küç.

SOSİAL ŞƏBƏKƏ
_______________________

QR-kod
__________________
İçeriğe dön