Qazma məhlulları - niping

Mükəmməl mühəndis həlli
İçeriğe git
Qazma məhlulları
________________________________________
Fəaliyyət  istiqamətləri
• Gilli suxurlarda qazıma işləri aparmaq üçün yüksək inhibirləşdirilmiş qazıma məhlullarının hazırlanması;
• Məhsuldar horizontların açılması üçün qazıma məhlullarının hazırlanması;
• Yerli neftkimya və kənd təsərrüfatı tullantıları əsasında qazıma məhlullarının struktur-mexaniki və kolloid-kimyəvi xüsusiyyətlərə malik kimyəvi reagentlərin işlənməsi;
• Sement körpülərinin qoyuluçunda və quyunun bərkidilməsi vaxtı müxtəlif sıxlığa malik mayeləri ayırmaq xüsusiyyətinə qadir özülü-elastiki kompozisiyaların işlənməsi;
• Qazıma məhlullarının işlənm\əsi üçün daxil olan kimyəvi reagentlərin keyfiyyətinin təyini üçün kompleks tədqiqat işlərinin aparılması;
• Quyu tikintisi və layihələndirilməsində istifadə olunan qazıma məhlulları üçün texnoloji reklamların işlənməsi;
• Quyuların mənimsənilməsi üçün qazıma məhlullarının tərkibini işləməli.
Görülən işlər:
• Aparılmış elmi tədqiqat işləri nəticəsində yaradılmış qazıma məhlulları Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda, eləcə də Rusiya, Türkmənistan və Qazaxıstanın neftqaz yataqlarında geniş tətbiq olunmuşdur.


Müəllif hüquqları © 2015 - 2021 NIPI "Neftegas", SOCAR
ƏLAQƏ
_______________________
Tel.: (+994 12) 5211935
Faks.: (+994 12) 5211935
e-mail: info@niping.az

ÜNVAN
_______________________
AZ1122
Azərbaycan Respublikası,
Bakı şəh., H. Zərdabi 88а küç.

SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏ
_______________________

QR-kod
__________________
İçeriğe dön