Sanitar texniki işlər - niping.az

Mükəmməl mühəndis həlli
www.niping.az
İçeriğe git
Sanitar-texniki işlər
__________________________________________________________________________________________________________

Fəaliyyət istiqamətləri:

 • Su və kanalizasiya boru kəmərlərinin layihələndirilməsi:

- boru kəmərlərinin əlverişli trassasının seçilməsi;
- boruların hidravliki hesabatı;
- boru kəmərlərinin materialının seçilməsi;
- boru kəmərlərinin avtomobil və dəmir yolu ilə kəsişməsində keçidlərin layihələndirilməsi;
- boruların hidravliki sınaqdan keçirilməsi qaydaları;
- işçi cizgilərin hazırlanması.

 • Yanğın əleyhinə boru kəmərlərinin layihələndirilməsi:

- boru kəmərlərinin əlverişli trassasının seçilməsi;
- boruların hidravliki hesabatı;
- boru kəmərlərinin materialının seçilməsi;
- boru kəmərlərinin avtomobil və dəmir yolu ilə kəsişməsində keçidlərin layihələndirilməsi;
- boruların hidravliki sınaqdan keçirilməsi qaydaları;
- işçi cizgilərin hazırlanması.

 • Qaz kəmərlərinin layihələndirilməsi:

- boru kəmərinin optimal trassasının seçilməsi;
- boru kəmərinin hidravliki hesabatı;
- qaztənzimləyici məntəqələrinin və ya qurğuların seçilməsi və yerləşdirilməsi;
- boru kəmərinin süni və təbii maneələrdən keçirilməsi;
- boru kəməri üçün kompensatorların seçilməsi və yerləşdirilməsi;
- boru kəmərinin kimyəvi və elektrokimyəvi mühafizəsi;
- boru kəmərinin sınağının aparılma qaydaları;
- ətraf mühitin mühafizə bölməsinin işlənməsi;
- işçi cizgilərin işlənməsi.

 • İstilik mənbələri və şəbəkələrinin layihələndirilməsi:

- istilik məbələrinin gücünün təyini;
- istilikdaşıyıcıların növü və parametrlərinin təyini;
- istilik mənbəyinin prinsipial sxeminin tərtibi;
- istilik mənbəyinin əsas və köməkçi avadanlıqlarının seçilməsi və yerləşdirilməsi;
- istilik mənbəyini yerləşdirmək üçün əlverişli relyefin seçilməsi;
- istilik şəbəkələrinin optimal trassasının seçilməsi;
- istilik şəbəkələrinin çəkiliş üsulunun seçilməsi;
- istilik şəbəkələrinin elementlərinin seçilməsi və yerləşdirilməsi;
- istilik kəmərlərinin kimyəvi və elektrokimyəvi mühafizəsi;
- istilik kəmərlərinin izolyasiyası;
- boru kəmərlərinin sihağının aparılma qaydaları;
- ətraf mühitin mühafizə bölməsinin işlənməsi;
- işçi cizgilərin işlənməsi.

Görülən işlər:

 • Qaradağ Yeraltı Qaz Saxlama Anbarında qazpaylama məntəqəsinin tikintisi.
 • "Ümid" yatağında 1 ədəd axtarış və 5 ədəd qabaqlayıcı-istismar quyularının qazılması üçün 1 saylı DSÖ-nün tikintisi.
 • "Bahar" – “Hövsan” yataqları arası qaz kəmərinin tikintisi.
 • "Bibiheybətneft" NOÇİ-nin abadlaşdırıması.
 • Kern və şlam nümunələrinin saxlanması üçün bina.
 • "Günəşli" yatağında 10 saylı DDÖ-də işçilərin sosial-şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün yaşayış blokunun yenidən qurulması.
 • "Qum dəniz" yatağında 8 istismar quyusunun qazılması üçün 363 saylı DDÖ-nün yenidən qurulması və genişləndirilməsi
 • N.Z.Tağıyev adına NQÇİ-nin ərazisində ekoloji parkın salınması

Proqram təminatı: AutoCAD

Müəllif hüquqları © 2015 - 2024 NIPI "Neftegas", SOCAR
ƏLAQƏ
_______________________
Tel.: (+994 12) 5211935
Faks.: (+994 12) 5211935
e-mail: info@niping.az

ÜNVAN
_______________________
AZ1122
Azərbaycan Respublikası,
Bakı şəh., H. Zərdabi 88а küç.

SOSİAL ŞƏBƏKƏ
_______________________

QR-kod
__________________
İçeriğe dön